محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

محورهای ششمین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون
 
 
بخش مقالات
 
مبانی نظری و عناصر پایه معماری داخلی در محیط زندگی و فعالیت.
 
فرآیند طراحی معماری داخلی و دکوراسیون.
 
تعامل هنرهای تژپینی و طراحی معماری داخلی و دکوراسیون
 
طراحی معماری داخلی در گذر زمان
 
نقش طراحی جزپیات و سازه های نوین در حرفه معماری داخلی
 
کنش های رفتاری متقابل انسان و محیط زندگی و تأثیر آن در معماری داخلی
 
الگوهای اصیل هنر اصفهان و جایگاه آن در معماری داخلی ایران
 
معماری بیونیک و معماری داخلی
 
بخش آثار
 
بهره گیری از سنن ملی و هویت ایرانی
 
هنرهای تجسمی
 
هنرهای تزئینی
 
طرح ها و پروژه ها