اعضای کمیته علمی آثار

صفحه اصلی > اعضای کمیته علمی آثار

 به ترتیب حروف الفبا:
 
 
 
 
سمیرا بارانی
کارشناس صنایع دستی از دانشگاه پیام نور اصفهان
 
طراح و مجری در زمینه پیکره تراشی و نقش برجسته های چوبی، پتینه و نقاشی
 
 
 
مهندس افسانه تائبی
کارشناس ارشد طراحی محیط از دانشگاه تهران
 
مدیر علمی گروه مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
 
دارای گواهینامه دکوراسیون داخلی از دانشگاه شهید بهشتی تهران
 
عضو هیئت مدیره و مدیریت دپارتمان طراحی شرکت معماری و معماری داخلی ساباط
 
 
 
 
مرضیه تقی زاده ایرانی
دانشجوی کارشناسی صنایع دستی دانشگاه پیام نور اصفهان
مدرس منبت چوب در سازمان صنایع دستی
مرمت و بازسازی سالن تشریفات دانشگاه علوم پزشکی(داروسازی اصفهان)
عضو انجمن نخبگان فرهنگ و هنر اصفهان
 
 
 
 
 
 
 
مهندس دولتخواه
مدرس موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
 
 
 
 
 
 
 
مهندس سید مهدی شفیعی زادگان
کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
مدرس موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
عضو هیئت مدیره و مدیریت دپارتمان طراحی شرکت معماری و طراحی داخلی مهراز نقش جهان
 
 
 
 
 
 
 
فریدون فراهانی
کارشناس ارشد معماری از دانشگاه هنر تهران
 
مدیریت گروه طراحی شرکت مهندسی مشاورین زیست محیط
 
مؤلف کتاب های رهیافتی به روح فضا و انسان ، طبیعت ، طراحی
 
عضو پژوهشکده هنرهای سنتی اصفهان
 
عضو هیئت تحریریه دو هفته نامه صبح اندیشه
 
مدرس دانشگاه اصفهان
 
 
 
 
 
 
 
علی عطریان
کارشناس معماری از دانشگاه هنر اصفهان و کارشناس ارشد معماری از دانشگاه بین المللی امام خمینی
 
مدرس دانشگاه های معماری اصفهان
 
مجری و طراح پروژه های معماری و معماری داخلی
 
 
 
 
 
 
 
میثم عمرانی
کارشناس ارشد معماری
 
همکاری در تألیف کتاب های مسجد جامع اصفهان و کروکی مدارس علمیه اصفهان
 
مدرس دانشگاه های معماری اصفهان
 
 
 
 
 
 
 
مهندس مولایی
مدرس موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
 
 
 
 
 
 
 
مهندس بهرام نوروزی
کارشناس ارشد معماری دانشگاه آزاد اردستان
 
مدرس مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
 
عضو فعال و رابط انجمن های معماری داخل و خارج از کشور
 
طراح گروه طراحی صحنه فیلم و تئاتر آنکا
 
 
 
 
 
 
 
فرشته هارونی
کارشناسی ارتباط تصویری و گرافیک از دانشگاه سپهر اصفهان
 
مدرس و مجری پتینه و نقوش در دکوراسیون داخلی
 
طراح و مجری دکوراسیون داخلی کتابخانه ها و مراکز فرهنگی شهرداری اصفهان
 
طراح و گرافیست تبلیغات شهری و غیر شهری شهرداری