تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

دبیرخانه مرکزی: اصفهان، شیخ صدوق جنوبی، حدفاصل میدان برج و چهارراه فرایبورگ، روبروی پارک مرداویج، ساختمان 57، موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
کدپستی 65443-81687
تلفن تماس: 36692022 – 031
پست الکترونیک: decohamayesh@gmail.com